PROMOCJA – BICIE REKORDÓW NA TORZE GOKARTING CENTER!

17
Wrzesień

REGULAMIN KONKURSU – BICIE REKORDÓW NA TORZE GOKARTING CENTER:
§ 1 CZAS TRWANIA PROMOCJI:
1.1.Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie 10.09.2018 – 09.10.2018.
1.2.Czas trwania 10.09.2018 – 11.11.2018.
1.3.Ogłoszenie wyników w światowy Dzień Bicia rekordów – 12.11.2018.
§ 2 UDZIAŁ W KONKURSIE:
2.1.Do udziału mogą zgłosić się posiadacze ważnej licencji kartingowej GoKarting Center
2.2.Uczestnik musi podać przy zgłoszeniu swój adres e-mail oraz numer telefonu. Jest zobowiązany podpisać aktualny regulamin toru wraz z RODO – wyrazić zgodę na przesyłanie wiadomości dotyczących konkursu drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1. Promocja będzie odbywać się zarówno na dużych(Sodi GT5 GPL, o mocy 9KM) jak i małych gokartach (Rimo MiniKart o mocy 6,5 KM). Udział w promocji jest możliwy tylko i wyłącznie na jednym z wyżej wymienionych gokartów.
3.2.Przy zakupie karnetu 3 jazd w jednym dniu, uczestnik może zgłosić chęć udziału w konkursie. Dostaje możliwość dodatkowego(czwartego) przejazdu w cenie 0,01 zł.
3.3.Po promocyjnym przejeździe należy zgłosić się w recepcji toru. Recepcjonistka poda najlepszy czas z przejazdu na specjalnym bilecie oraz zakwalifikuje czas do tabelki z uczestnikami konkursu BICIE REKORDÓW na torze GoKarting Center.
3.4. Do promocyjnego przejazdu można zgłosić się tylko jeden raz.
3.5. Jazdy konkursowe będą przeprowadzane na następujących gokartach:
Duży gokart – kart numer 1
Mały gokart – kart numer 17
3.6. Pracownicy oraz byli pracownicy firmy nie mogą brać udziału w konkursie.
3.7. Uczestnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, zostaną przydzieleni według wieku do 3 grup. I grupa – do 12 roku życia, II grupa od 13 do 18 roku życia, III grupa od 19 roku życia.
3.8. Nazwiska 3 zwycięzców zostaną wyłonione 12.11.2018, otrzymają oni nagrody główne. Wśród uczestników konkursu, zostaną również wyłonione 3 osoby, które dostaną nagrody dodatkowe.
3.9. O dalszej części regulaminu, który jest niespodzianką, uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo 10.10.2018.

§ 4 NAGRODY
4.1. Główną nagrodą dla zwycięzców promocji bicia rekordów będą a) w I grupie będzie model auta, sterowanego za pomocą pilota b) w II grupie elektryczna hulajnoga c)w III grupie wypożyczenie na 12h Nissana GTR w wypożyczalni GCS Cars.
4.2. Nagrodą dodatkową dla 3 wyłonionych uczestników będzie wyjazd na profesjonalny trening kartingowy na otwartym torze w marcu 2019. Wygrana tylko dla uczestników nieposiadający licencji kartingowych PZM.